ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie usługi opracowania i wdrożenia 15 efektywnych modeli biznesowych dla 15 przedsiębiorstw, które w związku z restrukturyzacją ZE PAK będą podlegać wyzwaniom transformacyjnym, spełniających założenia transformacji energetycznej i neutralności klim ...