ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie usługi opracowania i wdrożenia 15 efektywnych modeli biznesowych dla 15 przedsiębiorstw, które w związku z restrukturyzacją ZE PAK będą podlegać wyzwaniom transformacyjnym, spełniających założenia transformacji energetycznej i neutralności klimatycznej, w ramach Projektu 101069889 – LIFE21-IPC-PL-LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.

  1.  Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 (Formularz ofertowy)
  3. Załącznik nr 2 (Oświadczenie o braku pow.)
  4. Załącznik nr 3 (Oświadczenie wykonawcy)
  5. Załącznik nr 4 (Oświadczenie dot. wykl)
  6. Załącznik nr 5 (RODO)
  7. Załącznik nr 6 (Wzór umowy)
  8. Załącznik nr 7 (Wykaz usług)
  9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Tags: No tags

Comments are closed.