Skontaktuj się z Nami

Jeśli jesteś zainteresowany rozmową z nami?Chcesz uzyskać członkostwo Izby?Napisz do nas!

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej w celu omówienia Naszej współpracy oraz podjęcia kolejnych kroków.
  Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Konińska Izba Gospodarcza z siedzibą w Koninie (62-510) przy ul. Zakładowej 11. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem, stąd podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym wypadku jest art. 6, ust. 1, lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Mogą być one udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Konińska Izba Gospodarcza zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą żądania usunięcia dotyczących jej danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia chyba, że przepis szczególny będzie stanowił inaczej. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na bazie obowiązujących przepisów jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne, aby można było odpisać na przesłaną korespondencję. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany, natomiast nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji, opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


  Skontaktuj się z Nami

  Jeśli jesteś zainteresowany rozmową z nami?Chcesz uzyskać członkostwo Izby?Napisz do nas!

  Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej w celu omówienia Naszej współpracy oraz podjęcia kolejnych kroków.
   Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Konińska Izba Gospodarcza z siedzibą w Koninie (62-510) przy ul. Zakładowej 11. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem, stąd podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym wypadku jest art. 6, ust. 1, lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Mogą być one udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Konińska Izba Gospodarcza zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą żądania usunięcia dotyczących jej danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia chyba, że przepis szczególny będzie stanowił inaczej. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na bazie obowiązujących przepisów jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne, aby można było odpisać na przesłaną korespondencję. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany, natomiast nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji, opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


   Adres

   Izba Gospodarcza Wielkopolski Wschodniej
   ul. Zakładowa 11,
   62-510 Konin

   Telefon

          tel.( + 48 )  63 2458800 

   Godziny pracy

   Poniedziałek - Piątek
   07:00 - 15:00

   Adres

   Konińska Izba Gospodarcza
   ul. Zakładowa 11,
   62-510 Konin

   Telefon

   tel./fax (+48) 63 245 88 00 
   (+48) 63 245 88 11 
   (+48) 63 245 85 55

   Adres

   Konińska Izba Gospodarcza
   ul. Zakładowa 11,
   62-510 Konin

   Telefon

   tel./fax (+48) 63 245 88 00 
   (+48) 63 245 88 11 
   (+48) 63 245 85 55

   Godziny pracy

   Poniedziałek - Piątek
   07:00 - 15:00

   Godziny pracy

   Poniedziałek - Piątek
   07:00 - 15:00