Nasza historia

Izba Gospodarcza powstała z inicjatywy miejscowych przedsiębiorców

Na zebraniu założycielskim KIG w dniu 28.06.1990 roku zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym w Koninie.

Izba Gospodarcza Wielkopolski Wschodniej  jest instytucją pozarządową, zrzeszającą podmioty gospodarcze oraz gminy miejskie i wiejskie. Od początku swojego istnienia izba podejmuje działania zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych, gromadzi i rozpowszechnia informacje dotyczące nawiązywania kooperacji gospodarczej w kraju i za granicą, udziela podmiotom gospodarczym pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych. Wszystkie działania izby ukierunkowane są na wspieranie i promocję firm członkowskich, ale nie tylko, bowiem w wielu organizowanych przez nią imprezach uczestniczą także firmy niezrzeszone

 

KIG_o_nas_1

Pomożemy Ci osiągnąć Twoje cele i rozwinąć Twój biznes

Wspieramy lokalny biznes od 1990 roku