Wypromuj swój biznes

Złóż wniosek o przystąpienie do IGWW

Zdobądź nowe możliwości rozwoju swojej firmy - dzięki przystąpieniu do IGWW zdobywasz nowe możliwości nawiązania współpracy biznesowej z regionalnymi, a również i ogólnopolskimi firmami należącymi do IGWW.

Wszystkie działania izby ukierunkowane są na wspieranie i promocję firm członkowskich, ale nie tylko, bowiem w wielu organizowanych przez nią imprezach uczestniczą także firmy niezrzeszone

Wysokość składki miesięcznej:

Wielkość przedsiębiorstwa*:

  1. Start-up** - 22,00 zł
  2. Mikro - 86,00 zł
  3. Małe - 172,00 zł
  4. Średnie - 258,00 zł
  5. Duże - 344,00 zł

*zgodnie z definicją zawartą w art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. „Prawo Przedsiębiorców”

**firma początkująca, nie starsza niż 2 lata, niebędąca wydzielonym przedsięwzięciem innego podmiotu

Statut IGWW

Dokumentacja przystąpienie do IGWW

KIG_o_nas_1