Prezes Mateusz Kowalewski 

Wiceprezes Eliza Gwizd 

Wiceprezes Zbigniew Ułanowski 

Sekretarz Beata Wieliczko 

Członek Prezydium Grzegorz Symotiuk

Członek Prezydium Bartosz Ziemniarski 

Członek Rady Andrzej Bielewski 

Członek Rady Mariusz Kaźmierczak 

Członek Rady Tomasz Maciejewski 

Członek Rady Artur Tomicki 

Członek Rady Jacek Wałowski 

Członkini Rady Pamela Wilczyńska 

Członek Rady Maciej Wołyński

Członek Rady Artur Zimny

Dariusz Gawron

Przemysław Jóźwiak

Robert Ligocki 

Sebastian Strzech

Natalia Szkudlarek 

Eugeniusz Wodzyński