Czym się zajmujemy?

Nawiąż współpracę międzynarodową

Konińska Izba Gospodarcza współpracuje z organizacjami biznesowymi z krajów sąsiedzkich. 
Wspiera rozwój współpracy Miasta Konin z miastami partnerskimi, między innymi poprzez udział w wizytach zagranicznych organizowanych przez Miasto.

KIG_o_nas_1