Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków IGWW

Rada Izby Gospodarczej Wielkopolski Wschodniej ma zaszczyt zaprosić na Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie  Członków Izby Gospodarczej Wielkopolski Wschodniej, które odbędzie się w dniu 07.06.2024 r. o godzinie 10:00 w Sali nr 1 (parter) Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, ul. Zagórowska 3A, 62-500 Konin. W przypadku braku wymaganego quorum zgodnie  ze statutem IGWW § 14 pkt 4 ustala  się drugi termin na godzinę 10:15.  

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 04.06.2024 r. tel.(63)2458800, e-mail: [email protected]

Porządek obrad WALNE WYBORCZE 2024

REGULAMIN WALNEGO WYBORCZEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW IGWW

Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu członków IGWW

Tags: No tags

Comments are closed.