LIFE AFTER COAL PL

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Zapraszamy do kontaktu firmy powiązane przyczynowo z branżą górniczo-energetyczną, przedsiębiorstwa dostarczające produkty i świadczące usługi na potrzeby ZE PAK.

Izba Gospodarcza Wielkopolski Wschodniej ma przyjemność być Partnerem projektu „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”.

Rolą IGWW w projekcie LIFE After Coal będzie wzmocnienie oddziaływania projektu na realizację Regionalnej Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wschodniej Wielkopolski (RSCN) w obszarze transformacji rynku pracy  i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych powiązanych, w tym współpracujących, z Grupą Kapitałową ZE PAK.

Odbędzie się to poprzez zainicjowanie zmian w sferze biznesowej, efektem których będzie opracowanych i wdrożonych 15 nowych efektywnych modeli biznesowych, stanowiących rozwiązania dla grupy docelowej, tj. przedsiębiorstw, które w związku z restrukturyzacją ZE PAK również będą podlegać wyzwaniom transformacyjnym, spełniających założenia transformacji energetycznej i neutralności klimatycznej.

W ramach tej części zadania odbywać się będą:
– indywidualne sesje doradcze z wytypowanymi podmiotami z grupy docelowej w obszarze opracowania efektywnego modelu biznesowego,
– przeprowadzenie audytu operacyjnego w wytypowanych podmiotach,  cyklu spotkań warsztatowych dla zespołów odpowiedzialnych  za efektywny model biznesowy,
– specjalistyczne doradztwo i wsparcie na etapie wdrażania modelu biznesowego w przedsiębiorstwie.

Z modeli biznesowych opracowanych dla 15 podmiotów wynikać będzie zapotrzebowanie na oczekiwane kompetencje załogi w odniesieniu
do wdrażanej strategii firmy.

W ramach przedmiotowego działania zostanie wytypowana grupa min. 150 pracowników, których kompetencje / kwalifikacje wymagają uzupełnienia.
Zespół Doradców włączonych do zadania ustali proces oraz sposób budowy Indywidualnego Planu Rozwoju Kompetencji Pracownika, udzieli konsultacji w zakresie budowy Indywidualnego Planu Rozwoju Kompetencji Pracownika, ustalania celów rozwojowych, dalszego kierowania ich realizacją.

Termin realizacji zadania IGWW – 01.07.2023 – 31.12.2025

Biuro projektu przy IGWW: ul. Zakładowa 11, Konin tel. 606988869, e-mail: [email protected]

Tags: No tags

Comments are closed.